Seppälä, Juha

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

föräldrar: Salme och Aarne Seppälä

filosofie magister (Åbo universitet 1983)

pris:
Kalevi Jäntti -priset 1988
Nortamo-priset 1988
Björneborg stads konstpris 1988
Uudet kirjat -klubbens hederspris 1989
Ostankinos hörspelpris 1996
Åbo och Björneborgs läns konstpris 1996
Statens litteraturpris 2000
Runebergspriset 2001
WSOY-litteraturstiftelsens hederspris 2004
Sankt Henrik-stiftelsens kulturpris 2006
Satakunda konstkommissions Luomuna [Skapa ett ägg] konstpris 2006