Nyytäjä, Outi

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

essäer, samlingar

Typ

pjäser

Titel

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Suomalaisia näytelmäkirjailijoita. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2010.