Kurtto, Marianna

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Veikko Somerpuro / WSOY

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Översatt fackböker från engelska till finska:
Skrivit litteraturkritik och essäer bl.a. i Nuori Voima och Parnasso. Har också jobbat på biograf.

Utexaminerad från Helsingfors universitet med engelsk filosofi som huvudämne och bl.a teoretisk filosofi och filmvetenskap som biämnen.

Kalevi Jänttis pris 2006
Nominerad till kandidat för Helsingin Sanomats debutpris 2006