Mörsäri, Hilja

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

aforismer, samlingar

Typ

faktaböcker

Typ

aforismer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk