Pietola, Eino

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.