Suhonen, Pekka

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar:
professor Esko Suhonen och filosofie magister Alli Suviala

bildkonstredaktör vid Uusi Suomi 1963-65
förlagsredaktör vid Otava 1965-67
förlagsredaktör vid WSOY 1968-70
arkitekturkritiker vid Ylioppilaslehti 1958-61
fri författare sedan år 1970

student 1956
arkitektstudier vid Tekniska högskolan 1956-59
hum.kand. från Helsingfors universitet 1963

Statens litteraturpris 1967, 73, 80
Topeliuspriset 1975
Finska konstföreningens pris för konstlitteratur 1986
Statens informationspris 1986
Alfred Kordelin-stiftelsens litteraturpris 1987
Statens kritikerpris 1989

Källor och hänvisningar

Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. II. Suomen kirjastoseura, 1975.

Barn- och ungdomsförfattare i Finland. III. Finlands biblioteksförening, 1983.