Kojo, Raimo O.

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

faktaböcker

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

Föräldrar:
plåtslagaren Eemil Olavi Kojo och mejeribiträdet Alma f. Leppänen

Prövade jobb:
byggnadsarbetare, skogsarbetare, lantmätarbiträde, brandvakt, bildkonstnär, fotograf, journalist, redaktionssekreterare, förläggare, kritiker, vildmarksguide, kampanjchef, fiskare, renskötare, guldgrävare, helbrägdagörare, fackboksförfattare, författare, pensionär

Utbildning: Sju klasser på tio år i Jyväskylän lyseo.

Priser:
finskt mästerskap i orientering för läroverk, och allmänna serien för ungdomar 1955
armens guldmärke i skjutning 1960
Statens informationspris för boken Lappi – Suomen siirtomaa 1981
årets sagobok-pris för boken Seitsemän savun peto 1985
Finlands turistförbunds pris (Luovuuden kultahippu) 1997

Intressen:
Att skriva böcker och tidningsartiklar och göra radioprogram och fotografera har alltid känts som en hobby om man med hobbier menar sådant som är trevligt att göra. Hårklyveri och vildmarksfilosofi