Veirto, Kalle

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Tanhua Juha / Karisto

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar:
busschaufför, senare AKT:s ordförande Martti Veirto (född 1919) och barnsköterska Liisa Veirto (född 1926)

andra jobb:
journalist på Etelä-Suomen Sanomat, Lahtis

studier:
student 1980 Salinkallion lukio, Lahtis
kandidat i humanistiska vetenskap vid Tammerfors universitet
historielärare

priser:
kandidatur för Topelius-priset 2007 (Tannermäki Go Go)

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 4. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2004.