Isomäki, Risto

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Eva Persson 2007

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: Heikki Isomäki och Marjo Isomäki (f. Suvanto)

Förtroendeuppdrag i många finska och utländska teknologi-, miljö- och utvecklingssamarbetsorganisationer. Isomäki har skrivit tidnings- och tidskriftsartiklar och böcker om naturvetenskap, teknologi och miljö- och utvecklingssamarbete.

litterära priser:
Atorox priset, 1991
European Science Fiction Association's Most Promising Science Fiction Writer priset, 1994
Portti priset, 1994 och 1997
Sällskapet för framtidsstudiers Tulevaisuus priset, 2000
Kiitos kirjasta priset, 2006
Tähtivaeltaja priset, 2006

särintresse: observation av fåglar och djur, båtsport, natur vandring och läsning.