Kellberg, Aarno

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. I. Suomen kirjastoseura, 1972.


Barn- och ungdomsförfattare i Finland. III. Finlands biblioteksförening, 1983.