Raivio, Jouko

Laddning av bildfilen

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

jobb:
Sommarjournalist och nyhetsjournalist i Satakunnan Kansa 1963-66, redaktionssekreterare och huvudredaktör i studentmagasinet Aviisi 1966-1970, journalist i Hämeen Yhteistyö 1971-1974 och assistent i Kolmiokirja i Uleåborg 1975-1981. Har jobbat i Björneborg stadsbibliotek 1983-1987. Direktör i Sampola bibliotek i Björneborg 1987-1990 och Riihikallio bibliotek i Tusby 1990-2002.

studier:
Journalistexamen vid Tammerfors Universitet 1980 och studier i biblioteks- och informatikforskning 1982. Sociologie kandidat 1990.