Puustinen, Juudas

Alternativt namn

Hämäläinen, Albert Johannes

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

romaner