Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Kostamo, Eila

Alternativt namn
Kirstinä, Eila
Kostamo-Polameri, Eila
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Titel
Typ
essäer, samlingar
Typ
faktaböcker
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
samlingsverk
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Jobb:
förlagsredaktör vid Weilin & Göös 1967-70
förlagsredaktör vid WSOY sedan 1970, tidvis även chef för avdelningen för inhemsk litteratur

Översatt till finska fransk skönlitteratur: Charles Baudelair, Curzio Malaparte, Guy de Maupassant och Michel Tournier

Studier:
student från Oulun yhteislyseo 1957
filosofie kandidat från Helsingfors universitet 1965

Priser:
Statens pris till en översättare 1973
Statens litteraturpris 1979
Tack för boken-medaljen 1984 (Vaiteliaat vuodet)
på förslag till Finlandiapriset 1987 (Mustarastas)
WSOY:s hederspris 1998
på förslag till Runebergpriset 2005 (Kanssakulkija)