You are here

Kostamo, Eila


 
 
Namn
Kostamo, Eila
Biografiska uppgifter
Jobb:
förlagsredaktör vid Weilin & Göös 1967-70
förlagsredaktör vid WSOY sedan 1970, tidvis även chef för avdelningen för inhemsk litteratur

Översatt till finska fransk skönlitteratur: Charles Baudelair, Curzio Malaparte, Guy de Maupassant och Michel Tournier

Studier:
student från Oulun yhteislyseo 1957
filosofie kandidat från Helsingfors universitet 1965

Priser:
Statens pris till en översättare 1973
Statens litteraturpris 1979
Tack för boken-medaljen 1984 (Vaiteliaat vuodet)
på förslag till Finlandiapriset 1987 (Mustarastas)
WSOY:s hederspris 1998
på förslag till Runebergpriset 2005 (Kanssakulkija)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Verronen, Maarit(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Toivola, Ritva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  förlagsredaktörer
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Lehtinen, Tuija(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Kön
  kvinna
 • Är samma som
  Lehtinen, T. H.
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Tuuri, Antti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kankaanpää, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  förlagsredaktörer
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 •