You are here

Kostamo, Eila


 
 
Namn
Kostamo, Eila
Biografiska uppgifter
Jobb:
förlagsredaktör vid Weilin & Göös 1967-70
förlagsredaktör vid WSOY sedan 1970, tidvis även chef för avdelningen för inhemsk litteratur

Översatt till finska fransk skönlitteratur: Charles Baudelair, Curzio Malaparte, Guy de Maupassant och Michel Tournier

Studier:
student från Oulun yhteislyseo 1957
filosofie kandidat från Helsingfors universitet 1965

Priser:
Statens pris till en översättare 1973
Statens litteraturpris 1979
Tack för boken-medaljen 1984 (Vaiteliaat vuodet)
på förslag till Finlandiapriset 1987 (Mustarastas)
WSOY:s hederspris 1998
på förslag till Runebergpriset 2005 (Kanssakulkija)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  översättare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Verronen, Maarit(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Toivola, Ritva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  översättare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  förlagsredaktörer
 • Lehtinen, Tuija(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Är samma som
  Lehtinen, T. H.
 • Studieort eller -orter
  Uleåborg
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Tuuri, Antti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Uleåborg
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Kankaanpää, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie kandidater
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  förlagsredaktörer
 •