Nordmann, Petrus

Laddning av bildfilen

Photograph information

Petrus Nordmann. Th. Nyblin. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Nord, Peder
Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard
Nordmann, P.
Ptr.

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Petrus Nordmann skrev om sin hemstad Borgå

Borgå var Petrus Gottfrid Bernhard Nordmanns födelsestad. Här växte han upp och här avverkade han sin skolgång som kröntes med en studentexamen i Borgå lyceum år 1879. I Borgå barn och borgare, med undertiteln Hågkomster och hörsägner och med teckningar av Alex. Federley och Louis Sparre berättar Petrus Nordmann från sin utsiktsplats vid den Edelfeltska tallen på Borgbacken om det sägenomspunna Borgå. Tanken är som Nordmann uttrycker sig att “historien, folket och folkets sägner bevarar de stora minnena, men de mindre och minsta glöms om de inte upptecknas”.

Den första upplagan från år 1906 innehöll nitton kapitel. En senare, utökad utgåva utkom 1917. År 1976 utkom en tredje, omarbetad upplaga på Tryckeri- & Tidnings Ab i Borgå.

Vid utgivningsåret för Borgå barn och borgare var Petrus Nordmann en etablerad författare och folkbildare. ”Allt från den litterära debuten år 1883 med berättelserna Små blyertsteckningar, med underrubriken En julklapp åt mina vänner, hade han hunnit publicera läroböcker för folkskolorna, skådespel och Mot fyren, 1889, som är en berättelse från de nyländska skären. Mångsidigheten i hans författarskap belyses av Vägvisaren på Högholmen - Opas Korkeasaarella, 1892, som är en illustrerad handbok. År 1889 utgav Nordmann publikationen Om bibliotek, läsesalar och föredrag för folket. Detta i Skrifter utgivna af Svenska Folkskolans Vänner 20. I samma serie ingår flera av hans skrifter som Föreningen Svenska Folkskolans Vänner 1882-1902, En återblick öfver ett tjugoårigt folkbildningsarbete, 1902.

Han publicerade även skådespel och ett urval av sina föredrag. Hans akademiska avhandling från år 1888 har titeln Finnarna i mellersta Sverige.

År 1906 utkom även Nordmanns levnadsteckning över Albert Edelfelt.

Petrus Nordmann öser ur sina rikliga källflöden fram till sin alltför tidiga död den 27 oktober 1923.

Ytterligare några axplock ur Petrus Nordmanns produktion: Släkten Nordmann. En kortfattad historik och tillegnad författarens ende broder Voldemar Nordmann. Helsingfors 1910, Högre elementarskolan i Borgå 1842-1873. Några blad ur dess historia samlade och på uppdrag af gamla kamrater utgifna, Helsingfors 1918, Walter Runeberg 1838-1918. Bidrag till en konstnärsbiografi, Helsingfors 1918.

Gården med de fyra grindarna (1916) anses för Petrus Nordmanns tyngst vägande skönlitterära verk, medan det kulturhistoriska verket Historiska skildringar från nödtider och ofredsår (1898), i finsk översättning av P.J. Hannikainen, hör till de publikationer som förtjänar ett specialomnämnande. Mycket läst på sin tid var Furu-Jutte, Trettio berättelser från svenska bygderna i Finland tillegnade våra folkskolors elever (1912).

Författare, föredragshållare, initiativtagare

Dessa tre epitet har med rätta tillskrivits Petrus Nordmann. Han föddes i Borgå den 30 januari 1858. Föräldrarna var kollegierådet Peter Niklas Nordmann och Sigrid Virginia Hoffrén. Om sina barndomsintryck i Borgå berättar Petrus Nordmann i Borgå barn och borgare. Samma år som han blev filosofie kandidat, 1882, gifte han sig med Hanna Söderman. Filosofie magister blev Petrus Nordmann 1888 för att två år senare bli filosofie doktor.

Petrus Nordmann var kollega i historia, geografi och svenska vid Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1886-1909. Direktor för Svenska folkakademin var han under åren 1908-1913. Han var skolans första föreståndare. Svenska folkakademin verkade i Malm i Helsinge socken från grundläggningen 1908 fram till överflyttningen till Borgå år 1930, där Svenska folkakademin inledde läsåret den 26 oktober vid Ågatan 15.

Petrus Nordmann undervisade vid Svenska folkakademin i samhällslära och Finlands kulturhistoria. Hans hustru Hanna Nordmann undervisade i samma skola i handarbete och sång under åren 1909-1913. Att Petrus Nordmanns era vid Svenska folkakademin blev kortvarig berodde på att han drabbades av en hjärtattack i december 1912, som tvingade honom att avgå efter att han hade sammanställt skolans verksamhetsberättelse för läsåret 1912-1913. I Svenska folkakademin 50 år (1958), kan man läsa att Petrus Nordmann hade byggt upp den nya läroinrättningen och undervisningsmetoderna och att andan vid skolan i väsentlig grad fått färg av hans positiva och rikt nyanserade personlighet.

Petrus Nordmann var en av portalgestalterna för det svenska folkbildningsarbetet med sitt engagemang gällande feriekurser, föreläsningar och sångfester som den stora festen i Kaisaniemi i Helsingfors 1907, där Petrus Nordmann var en av eldsjälarna. Han var sekreterare i Svenska Folkskolans Vänner 1884-1916 och redaktör för föreningens årligen utkommande kalendrar 1887-1916.

Petrus Nordmann vilar på Näsebackens begravningsplats i Borgå. Hans gravvård är planerad av Lennart Segerstråle.

text: Benita Ahlnäs

Källor:

Allardt, Anders: Borgå sockens historia III. Helsingfors 1930
Borgå lyceum 1873-1973. Borgå 1975
Nordmann, Petrus: Borgå barn och borgare. Helsingfors 1906 och Borgå 1976
Selén, Göran: Borgå sockens historia II. Borgå 1997
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809-1916. Helsingfors 1993
Svenska folkakademin 50 år. Borgå 1958
Svenska folkskolans vänners kalender 1923. Minnesruna över petrus Nordmann
Uppslagsverket Finland. Helsingfors 1983
Warburton, Th: Finlands svenska litteratur 1898-1948. Forum 1951

Mera uppgifter om författarens verk

Borgå barn och borgare : hågkomster och hörsägner (1906)
Vägvisaren på Högholmen - Opas Korkeasaarella (1892)
Om bibliotek, läsesalar och föredrag för folket (1889)
Föreningen Svenska Folkskolans Vänner 1882-1902 : en återblick öfver ett tjugoårigt folkbildningsarbete (1902)
Finnarne i mellersta Sverige (1888)
Albert Edelfelt (1906)
Släkten Nordmann : en kortfattad historik och tillegnad författarens ende broder Voldemar Nordmann (1910)
Högre elementarskolan i Borgå 1842-1873 : några blad ur dess historia samlade och på uppdrag af gamla kamrater utgifna (1918)
Walter Runeberg 1838-1918 : bidrag till en konstnärsbiografi (1918)

Textutdrag

“Det var den 1 september 1867 klockan åtta på morgonen som jag med klappande hjärta i barmen och biblisk historia under armen vandrade upp till högre elementarskolan, då för tiden (sedan 1850) inrymd i gamla gymnasiebyggnaden. . Det stora stenhusets tjocka murar och många fönsterrutor väckte min vördnad, och inkommen på gårdsplanen skyndade jag mig till gruppen av andra inträdessökande pojkar. Vi bjöd till att uppta så litet rum som möjligt, för att inte stå i vägen för de äldre gossarna och i förtid väcka deras misshag. Det oaktat betraktade de oss med mönstrande, föraktliga blickar, och en och annan lät undfalla sig några gåtfullt hotande ord om morgondagen och kloven. “
(Ur Borgå barn och borgare)