Malmi, Timo

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk