Krohn, Julius

Laddning av bildfilen

Photograph information

By Daniel Nyblin / Museovirasto [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

är samma som

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Övriga verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Julius Krohn, som diktare Suonio
f. 19.4.1835 i Viborg
d. 28.8.1888 i Viborg

Julius Krohn har blivit känd som förkämpe för finskheten under 1800-talet. Han var verksam som diktare, professor i finska språket och litteraturen, översättare och tidningsman. Han bidrog till att jämförelsen mellan tidiga versioner av en berättelse blev en etablerad metod i folkdiktningsforskningen, och fick av den anledningen även internationellt erkännande. Krohn utgav själv under namnet Suonio allegoriska sagor, fosterländska dikter och kärlekslyrik. I produktionen ingår också dikter för barn, psalmer och kärleksdikter skrivna till hans hustru, Emma Krohn, efter hennes död. Julius Krohn språkgranskade även Aleksis Kivis klassiska verk Sju bröder och understödde Kivi ekonomiskt, även om de två männen skildes åt i sin syn på diktning, något som kom till uttryck i Kivis sätt att beteckna sin beskyddare som ”lallaa-runoilija” (sv. ung. ”tralala-diktare”).

(Klassikerbiblioteket)

Källor och hänvisningar

Koski, Mervi: Kotimaisia lastenlyyrikoita. BTJ, 2003.