Hämeen-Anttila, Virpi

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Mirva Kakko 2013 / Otava

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: Veikko Määttä (1921-2002), kanslist och senare arbetsledare i fastighets avdelning vid Helsingfors universitet och Aune Määttä f Vendelin (1925-93), trafikinspektör i Valtion Rautatiet

make: professor i arabiska och islamforskning Jaakko Hämeen-Anttila (1984-); två barn (födda 1990 och 1993)

Fri författare, illustratör, översättare, fackförfattare, forskare, timlärare vid Helsingfors universitet (undervisningsområde södra Asiens språk och kultur)

Priser:
Eino Leino -priset 2002 (med Jaakko Hämeen-Anttila)
Laila Hietamies fonds pris 2003
Akademiska Bokhandelns hederspris för det mest sålda debutverket 2003 (Suden vuosi)
Vuoden tieteentekijä -priset 2004

Intressen: konst (litteratur, musik, bildkonst, teater) och vetenskaper (huvudsakligen humanistiska), språk och främmande språk, familj, natur. människor, cykling, sysslolöshet/grubbel