Laine, Sirkka

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

- verkat som biblioteksbiträde vid Helsingfors stadsbibliotek

Statens pris 1982, Sydöstra Finlands Konstpris 1999


SMAKSAKER:

Omvälvande böcker

Hesse: Glaspärlespelet
Bland Kafkas noveller En svältkonstnär, I straffkolonin, Förvandlingen
London: Martin Eden
Sandemose: En flykting korsar sitt spår
Hugo: Samhällets olycksbarn
Beckett: Den första kärleken
Tjechov: Kärlek; hela produktionen
Jung: Mitt liv - minnen, drömmar, tankar
Pekkanen: Tehtaan varjossa
Viita: Morän
Sillanpää: Silja
Vartio: Fåglarna var hans
Aapeli: Meidän herramme muurahaisia
Jotunis noveller

Musik: Allt från psalmer till klassiskt, från humppa till folkmusik; men dock ett urval. Jag lyssnar hemma på fritiden på klassiskt, gregorianskt, jazz, vado, andlig musik osv.; då jag skriver kräver jag tystnad

Film: Jag börjar inte räkna upp dem. Jag ser mycket på film (urvalda) och jag anser att film skapar en utmärkt stämning för litterärt arbete.

Bildkonst: produktionen under Finlands nationalromantiska period, jugend, inom grafiken finns det pärlor, den italienska renässansen, M. Chagall, H Bosch, E. Hopper, I. Repin...

Ett fiktivt identifikationsobjekt: (som yngre) Ior i Nalle Puh; Antti Puuhaara; Harry Haller i Hesses Stäppvargen; Savotta Sannis kamrat Marleena (nuförtiden)

En kär plats i världen: En norsk by vid en fjordstrand; i hemlandet: Kongo skärgård i Saimen; i fantasin: visthusgården från barndomen, en sommarmorgon då daggen ännu ligger kvar. Hit återvänder jag ofta.

En fascinerande historisk person: obetingat Elias Lönnroth

Saker och fenomen som irriterar: Köp och släng-livsstilen, som den ekonomiska gudomligheten har påtvingat människan. Begreppen det långsamma inlärandet, att gå framåt, att stoppa kläder, att reparera, att låta saker mogna, att uppfatta, att iaktta, att integrera, att inhämta kunskap ur traditionen, att förlora estetiska och moraliska värden, att vara en människa för människan, naturens betydelse osv. osv. är alltför främmande för nutidsmänniskan