Färding, Leif

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: vaasalaisia.info

Födelseort

Dödsort

Yrke

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Leif Färding var en finländsk poet. Han föddes den 21 maj 1951 i Gävle av en svenskspråkig mor och finskspråkig far. Familjen flyttade snart till Finland där Leif Färding, som kallades Lefa av sina vänner, gick i finsk skola. Han växte upp i Vasa och betraktades som något av en outsider som läste österländsk filosofi och skrev dikter. Han flyttade med sin flickvän och sedermera fru till Helsingfors och umgicks i författarkretsar. Paret fick en son, Mikko, 1975. Leif Färdings första diktsamling kom ut 1971; den sista utgavs postumt 1984 sedan han den 23 november 1983 tagit sitt eget liv i Vasa.

Ett brett urval av hans dikter har tolkats till svenska av Göran Ekström och 2012 utkom boken Med ansiktet i vinden möter jag världen på förlaget Fri Press.

(Wikipedia)