Hirvonen, Kaarle

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenkirjaklassikoita 1. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu Oy. 2000