Baltzar, Veijo

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Eva Persson 2007

Alternativt namn

Baltzar, Veija Oskari

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Veijo Baltzar föddes i en bastu i Kuopiotrakten. Balzar började skriva redan vid unga år. I början av 60-talet flydde han från hembygdens misär till Helsingfors. Där upptäcktes den unga mannens begåvning och han kallades författare, trots att han ännu inte hade publicerat någonting. Debutromanen Brännande väg (Polttava tie) väckte stor uppståndelse då den publicerades 1968. För första gången hade en medlem i det romska samfundet gläntat på dörren till den egna kulturens hemligheter.

Veijo Baltzar levde sin barndom i en starkt familjecentrerad kultur. Till familjen hörde förutom föräldrarna och barnen också mor- och farföräldrar, farbröder, morbröder, fastrar, mostrar, svärdöttrar, svågrar och kusiner. De intensiva relationerna mellan familjemedlemmarna gjorde att barnen i familjen växte upp med en stark romsk identitet och moraluppfattning.
Baltzar har levat och arbetat i fyrtio år bland majoritetsbefolkningen. Baltzars starka romska kulturella bakgrund och identitet och djupa kännedom om majoritetsbefolkningens kultur har gett honom möjligheten att se dessa båda världar ur ett starkt kritiskt perspektiv.

Förutom sitt litterära verk har Baltzar jobbat bl.a. som journalist, bildkonstnär, manuskriptförfattare, lärare och teaterregissör. År 1981 grundade han en romsk teater i Finland, Drom. År 2002 blev han ordförande för den internationella romska författarföreningen IRWA som grundades i Finland (www.romaniwriters.com).

pris: Teatercentrum rf:s årliga pris Vuoden teatteriteko (Årets teaterdåd) 1981
Kuopio läns konstkommissions pris 1992
Rautalampi kommuns kulturpris 1992
Hederspris i den internationella tävlingen för romsk konst "Amico Rom"
Lanciano, Italien, 1999 (Thém Romano, Europakommissionen, René Descartes universitetet i Paris)
Arvo Turtiainens litteraturpris 2002

intressen: Jag har inga speciella hobbyn, allt i livet intresserar mig. Som t.ex. kroppskultur och en hälsosam kost. Jag äter inte lamkött eftersom det är så fett. Grönsaker äter jag med måtta. Jag fäktar, boxar, joggar går till gymet och på yoga. Jag avsäger mig fula saker, tänker bara vackra tankar. Alla årstider passar mig. Kvinnor är vackra bara om de själva tycker att de är vackra. Männen är vanligtvis fula för de är alldagliga och lider av mindervärdighetskomplex. Jag råkar vara ett undantag. Som ovan sagts så så sysslar jag också med hjärnyoga. Till den hör att förtala andra människor, men jag är ändå inte som en östfinsk tjur som stångar dig i ryggen.

Bibliotek är ställen som jag bara passerar eftersom där är så tyst. Jag pratar alltid med hög röst då jag är en rom med bra självkänsla. På sådana ställen som bibliotek blir man alltid nedtystad. Dessutom har jag inga glasögon. Men trots min kritik så hör biblioteken ändå till de viktigaste platserna i världen eftersom man där kan hitta en roman av Veijo Baltzar.