Vuento, Pentti E.

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Karisto

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner