Churchill, Winston S.

Alternativt namn

Sir Winston Leonard Spencer Churchill

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

aforismer, samlingar

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden"

/Svenska akademiens nobelprismotivering