Aho, Hannu

Laddning av bildfilen

Photograph information

kuva: Petri Nuutinen

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Har jobbat som en tryckare, en lagerkarl och en skiftarbetare.

Pris:
WSOYs ungdomsbok priset 1976
Kalevi Jäntti priset 1978
Alex Matson priset 1993
Tammerfors stads litteraturpriset 1976, 1979, 1982, 1990 och 1996
Runeberg priset 1997