Sirola, Jouko

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Stefan Bremer / Teos

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Studier: lite studier i filosofi, estetik, ryska och litteratur vid Helsingfors universitet

Hobbyer: läsning, att lyssna på musik, cykling, badminton.
Intressen: förutom skönlitteratur folkdiktning, mytologi, filosofi, naturvetenskaper, historia, etnologi, folkloristik, psykologi och... fotboll.