You are here

Warburton, Thomas

 
Namn
Warburton, Thomas
Alternativt namn
Warburton, Th.
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Översättare
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  översättare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Dödsort
  Vasa
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  översättare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Ringbom, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Är samma som
  Ringbom, Mårten, recensent
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  översättare
 • Nummi, Lassi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Yrke
  diktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Kangas, Jukka
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Nieminen, Pertti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  översättare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Pris, utmärkelser
  Statens översättarpris: 1971
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Vasa
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 •