You are here

Warburton, Thomas

 
Namn
Warburton, Thomas
Alternativt namn
Warburton, Th.
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Översättare
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Vasa
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Dödsort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Kön
  man
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Ringbom, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Är samma som
  Ringbom, Mårten, recensent
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nummi, Lassi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Är samma som
  Kangas, Jukka
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nieminen, Pertti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Födelseort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Pris, utmärkelser
  Statens översättarpris: 1971
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 •