Lönnroth, Heleena

Alternativt namn

Lönnroth-Moilanen, Heleena

Födelseort

Studieort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Familjen:
föräldrarna lantbrukare Leo Kustaa Porri och Helle Elisabet (f. Palmu)
frånskild
barnen Leo Lönnroth (f. 1983) och Teemu Lönnroth (f. 1987)

Studier:
filosofie magister, Helsingfors universitet 1972 (finska, inhemsk litteratur och folkdiktsforskning)
bibliotekarie, Tammerfors universitet 1972 (förra + biblioteksvetenskap och informatik)
Fria konstsolan 1980–81 (teckning) och andra studier i teckning och målning

Intressen:
att teckna och måla, folktradition