Koljonen, Vilho

Alternativt namn

K. A. Mera
Kaj Duuri
Vilcol
Ville

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner