Väänänen, Kaija

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenkirjaklassikoita 1. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2000.