Mårtenson, Gunnar

Alternativt namn

Tuus
Tuus och Game

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Biografiska uppgifter

Gunnar Mårtenson var en Borgåbördig journalist och författare, vars litterära produktion är omfattande både till innehåll och storlek. Vid sidan av journalistyrket skrev han kåserier, essäer och verk om gammalt finskt konsthantverk samt (på beställning) ett antal historiker. Som helhet anknyter sig hans litterära produktion till stor del till Borgå och ortens historia samt till nationalskalden J. L. Runeberg. Enligt J. O. Tallqvist vittnar Mårtensons stora produktion om ivrig forskarhåg, träget arbete och mångsidiga humanistiska intressen.
Gunnar Gustaf Mårtenson föddes 10 augusti 1907 i Borgå landskommun som son till folkskollärare Hjalmar Mårtenson och dennes hustru Ellen Forsström. Han blev student vid Borgå Lyceum 1926, fil. kand. 1931 och fil.mag. 1932. År 1934 gifte han sig med Dorrit Naemi Elmgren. Mårtenson arbetade som journalist vid olika dagstidningar under åren 1927-1936, bl.a. vid Västra Nyland 1934 och som chefredaktör för Wiborgs Nyheter 1935-36. Journalistiken och arbetet för brödfödan tog Mårtensons tid så till den grad att han aldrig hann med den doktorsavhandling han planerat. Han visste nog vad den skulle handla om: Mårtenson ville göra en tvärvetenskaplig undersökning om Saarijärvi socken dels i Runebergs upplevelsevärld och diktning, dels i verkligheten.
1936 anställdes Mårtenson som redaktionssekreterare vid Finska Notisbyrån och 1952 befordrades han till chef för den svenska avdelningen. Här stannade han till 1972, då han pensionerades. Vid sidan av sina övriga jobb innehade Mårtenson under många år (1945-58) förtroendeuppdrag inom Finlands svenska publicistförbund, både som styrelsemedlem och viceordförande, och redigerade dessutom förbundets jultidning Lucifer 1943-1959.
Mårtensons litterära debut skedde med Fru Astenii värdshus 1942. Den beskrev Borgå och dess invånare under Runebergs tid, som så många av Mårtensons senare böcker.
Mårtenson skrev under många år kåserier i bl.a. Hufvudstadsbladet under signaturen Tuus. Andra signaturer han använde var Game & Tuus, Tuus & Game samt Tuus och Game. En del av hans kåserier finns även samlade i bokform, bl.a. Vid närmare eftertanke (1946) och Med anledning av (1961). Enligt Hufvudstadsbladets kritiker var Mårtenson en skicklig kåsör, som skrev om bl.a. krigstidens små bekymmer och irritationsmoment med den oförargliga skämtarens tonfall och som kände småstadens livsstil som sina egna fickor och gycklade med den både godmodigt och ibland t.o.m. lite elakt.
Mårtenson skrev många kulturhistoriska essäer, bl.a. Skimmer och skuggspel (1957) och En själ att dansa med 1973). Hans passion och favoritämnet för hans essäer var dock borgådiktaren J. L. Runeberg och hans liv, som han kände från vaggan till graven. Mårtenson var speciellt intresserad av diktaren sådan han var i vardagen. Han spekulerade också i en essä om Runeberg, huruvida författarens riktiga födelsedag inföll den 7 februari (och inte den 5 februari). Runeberg har han behandlat bl.a. i essäsamlingarna Fader Runeberg och andra essäer samt Lectoren Runeberg och andra essäer.
Sitt intresse för gammalt konsthantverk visade Mårtenson genom att under sin författarbana skriva många verk som behandlar gammalt finskt handarbete och formgivning, bl.a. Hopeakirja (1966), Gammalt glas (1966), Vårt gamla tenn (1967) och Gammalt husgeråd (1968).
De historiker Mårtenson skrev var beställningsarbeten. De behandlade bl.a. Svenska klubben, Finska Notisbyrån, Gamla Apoteket i Borgå och Sinebrychoffs ölbryggeri. Mårtenson redigerade Borgåbladets 100-årsjubileumsnummer och uppträdde även som kommentator i publikationen. I den uppgiften kunde han dra nytta av sin favorithobby, nämligen intresset för gamla tidningar, som han upplevde erbjöd en flykt från vardagens brådska med sina aktualiteter och nyheter.
Gunnar Mårtenson dog i Helsingfors 21.4.1975. J. O. Tallqvist granskar i sin nekrolog över Gunnar Mårtenson dennas produktion som helhet och berömmer den för varierande innehåll samt för den inlevelse, den kunskap och den humorfyllda och kultiverade personliga stil som präglar framställningen.

text: Heidi Ådahl

Källor:

Borgåbladet 22.4.1975
Huvudstadsbladet 8.2.1944
Huvudstadsbladet 27.12.1948
Suomen kirjailijat = Finlands författare 1917-44. - 1981. 285.
Tallqvist, J. O.: Gunnar Mårtenson. Svenska folkskolans vänners kalender. - 1975. 101-103.
Uppslagsverket Finland 2. K-R. - 1983. 385.

Mera uppgifter om författarens verk

Fru Astenii värdshus. Bilder från Runebergstidens Borgå. Helsingfors 1942.
Friederike Brion. Goethes ungdomsälskade. Helsingfors 1944.
Främlingens syn. Kulturhistoriska essäer. Helsingfors 1945.
Gamla gårdar i Borgå. Med illustrationer av Frans Nyberg. Borgå 1946.
Vanhaa Porvoota. Kuv. Frans Nyberg. Porvoo 1946.
Carl Magnus Möllensvärd. Krigare och krönikör. Helsingfors 1947.
Historiallinen Helsinki. - Det historiska Helsingfors. Porvoo 1947.
Centralandelslaget Labor m.b.t. 1898 – 1948. Helsingfors 1948.
Keskusosuuskunta Labor r.l. 1898 – 1948. Helsinki 1948.
Svenska klubben i Helsingfors 1880 – 1950. En krönika. Helsingfors 1950.
Fader Runeberg och andra essäer. Helsingfors 1953.
Skimmer och skuggspel. Kulturhistoriska essäer. Borgå 1957.
Gammal finländsk keramik. Borgå 1958.
Gamla apoteket i Borgå och dess apotekare. 1744 – 1961. En krönika. Borgå 1961.
Lectoren Runeberg och andra essäer. Borgå 1962.
Helsingfors frivilliga brandkår 1864 – 1964. En krönika. Helsingfors 1964.
Helsingin vapaaehtoinen palokunta 1864 – 1964. Helsinki 1964.
Samla silver. Borgå 1965.
Gammalt glas. Helsingfors 1966.
Hopeakirja. Suomen hopea- ja kultaseppätaidon vaiheita keskiajalta 1870-luvulle. Turku 1966.
Friaren från landet och andra essäer. Helsingfors 1967.
Vårt gamla tenn. Borgå 1967.
Gammalt husgeråd. Borgå 1968.
I Borgå och Helsingfors. Borgå 1969.
Sinebrychoffs bryggeri 1819 – 1969. Helsingfors 1969. Sinebrychoffin panimo 1819 – 1969.
Du – oskyldiga lamm och andra essäer. Borgå 1971.
En själ att dansa med. Essäer om svenskt och finskt. Borgå 1973.
Rysä, Asko – Mårtenson, Gunnar – Nyberg, Paul:
Det gamla Borgå. Borgå 1965. Vanha Porvoo. Porvoo 1965.
Berndtson, Fredrik: Friarn från Åbo. Lustspel med sång och dans. 1966.
Med gåspenna och skrivmaskin. Brev åren 1809 – 1941. Tammerfors 1943.
53 vackra flickor och fula gubbar. Karikatyrer ur Lucifer åren 1923 – 47. Helsingfors 1948.
Vår huvudstad Helsingfors. Helsingfors 1950. Pääkaupunkimme Helsinki. Helsinki 1950.
Borgåbladets 100 år. I redigering och med kommentarer av Gunnar Mårtenson. Borgå 1960.
Möllensvärd, Carl Magnus: Dagbok för år 1839. Borgå 1963.
Maalauksellinen Porvoo. - Det måleriska Borgå. Porvoo 1946.
Vasa ångkvarn 1849 – 1949. Ur en hundraårig handelskvarns hävder. Helsingfors 1949.