Järviluoma, Artturi

Laddning av bildfilen

Photograph information

Artturi Järviluoma, 1920-luku. Salon Strindberg. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Köpi

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser