Takala, Eeva

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk