Itkonen, Jukka

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker
diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

sagor, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Föräldrarna:
Veikko Olavi Itkonen och Hilda Maria Itkonen (f. Pulliainen)

Arbeten:
på morgonen morgonsysslorna, på kvällen kvällssysslorna

Studierna:
student från Varkauden yhteislyseo

Pris:
Martti Merenmaa-litteraturpriset 1974
Kuopio konstnärsgilles Minna (Canth) -priset 1989
Varkaus stads kulturpris
Arvid Lydecken-priset 1999
Kaarina Helakisa-litteraturpriset 2000
Årets poet 2002
Anni Swan -priset 2006 (Koipihumppa)
Tirlittanpriset 2007
Savoniapriset 2010

Intressen:
att leva, att fantisera, att betrakta himlavalvet, att placera sig tyst som en mus i varierande landskap


Tycke och smak
Konstupplevelser som gjort ett oförglömligt intryck?
Dödsryttaren Onni Suuronen på Varkaus torg under 1960-talet. Han såg så stilig ut med sänkt huvud på sin cykel.

En fiktiv person med vilken jag kan identifiera mig?
Sampsa Luntsaketter, författaren från Kattdalen. Ville Piirakainen. Jag ger mig ofta ut för att vara Ville Piirakainen.

En kär plats?
Duclair vid Seines strand i Frankrike, Barga i Toscana, Italien, Monostorapati i närheten av vulkanen Bika-Tó i Ungern. Jag trivs även på en ort med namnet Sorsanpyhtää, som troligen inte ens existerar.

En fascinerande historisk person och period?
Min kemilärare, ekonom Leo Aron Jussila på 1960-talet.

Saker och fenomen som irriterar?
Jag ids inte bli irriterad. Jag tänker som Epikteos: " Vissa ting står i vår makt, andra inte."

Källor och hänvisningar

Koski, Mervi: Kotimaisia lastenlyyrikoita. BTJ, 2003.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 3. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2001.

Kuva: Tommi Tuomi / Otava