Yoshikawa, Eiji

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 1. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2009.