Halli, H. R.

Alternativt namn

Ruth, Rikhard

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Rikhard Hornanlinna:
Kellon salaisuus 1910
Lähellä kuolemaa 1910

H. R. Halli:
Neljännen ulottuvaisuuden mies 1919
Musta tohtori 1920
Viimeisellä hetkellä : seikkailuromaani tulevaisilta ajoilta 1922
Yhä murhat jatkuivat 1939
Viides ja viimeinen uhri 1942

Källor och hänvisningar

Jyrki Ijäs: Suomalainen tieteiskirjallisuus. Teoksessa Juhani Hinkkanen & Kai Ekholm (toim.): Science fiction. Kirjastopalvelu, 1990.
Vesa Sisättö: H. R. Halli. Teoksessa Kotimaisia tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Toimittaneet Vesa Sisättö ja Toni Jerrman. BTJ Kirjastopalvelu, 2006.

Timo Kukkola, Hornanlinnan perilliset : 70 vuotta suomalaista salapoliisikirjallisuutta. 1980
Risto Raitio, Suomi-dekkarin monikasvoinen pioneeri. -- Ruumiin kulttuuri 2000:4.