Pamuk, Orhan

Laddning av bildfilen

Photograph information

kuva: Tammi

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning"

/Svenska akademiens nobelprismotivering

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 2. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2011.