Sinivaara, Irja

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Matti Immonen

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Jobb:
Kolumnist i Kymen Sanomat, Kotka (bland annat brevväxling med Raija Siekkinen 1998-2000)
Korttidsjobb som instruktör i ordkonst