Enqvist, Kari

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuvaaja: Veikko Somerpuro. WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk