Partanen, Maria

Alternativt namn

Tahvanainen, Maria Johanna

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

sagor, samlingar

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner