Sallamaa, Kari

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: kirjailijan kotiarkisto

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk