Lamminmäki, Lauri

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Död

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

manuskript

Övriga verk

Typ

fysiskt verk