Hyytinen, Timo

Alternativt namn

Hyytinen, Timo Juhani

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner