Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Parland, Henry

Laddning av bildfilen
Photograph information
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Alternativt namn
Parland, Henry George William
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
samlingsverk
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
dikter
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
samlingsverk
Titel
Typ
romaner
Typ
samlingsverk
Biografiska uppgifter
f. 29.7.1908 i Viborg, d. 10.11.1930 i Kaunas, Litauen

Henry Parland har gått till litteraturhistorien som modernistisk författare och litterärt underbarn. Han debuterade som lyriker vid slutet av 1920-talet men hans författarbana avbröts snart av hans tidiga död. Parland var influerad av moderna strömningar så som den ryska futurismen och dadaismen. Moderna fenomen, t.ex. samtidens film och annan populärkultur, motorfordon och storstadslivet har också en framträdande roll i hans verk. Stilmässigt är iakttagande ”nysaklig” skildring av verkligheten och en fragmenterad skildring av t.ex. personer, typiska för Parland. I produktionen, som till stor del är postumt utgiven, ingår förutom lyrik den förvånansvärt moderna romanen Sönder (1929-1930) samt essäer och kortprosa. Tidigt påverkad av den ryska formalismen som starkt betonade det specifikt litterära i skönlitteraturen, företrädde han också en för sin tid ovanligt modern konstuppfattning. Parlands verk upplevs fortfarande som fräscha och moderna av dagens läsare och har översatts till andra språk långt efter författarens levnadstid.

(Klassikerbiblioteket)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet