Parland, Henry

Laddning av bildfilen

Photograph information

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Alternativt namn

Parland, Henry George William

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar
romaner

Typ

dikter

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Biografiska uppgifter

f. 29.7.1908 i Viborg, d. 10.11.1930 i Kaunas, Litauen

Henry Parland har gått till litteraturhistorien som modernistisk författare och litterärt underbarn. Han debuterade som lyriker vid slutet av 1920-talet men hans författarbana avbröts snart av hans tidiga död. Parland var influerad av moderna strömningar så som den ryska futurismen och dadaismen. Moderna fenomen, t.ex. samtidens film och annan populärkultur, motorfordon och storstadslivet har också en framträdande roll i hans verk. Stilmässigt är iakttagande ”nysaklig” skildring av verkligheten och en fragmenterad skildring av t.ex. personer, typiska för Parland. I produktionen, som till stor del är postumt utgiven, ingår förutom lyrik den förvånansvärt moderna romanen Sönder (1929-1930) samt essäer och kortprosa. Tidigt påverkad av den ryska formalismen som starkt betonade det specifikt litterära i skönlitteraturen, företrädde han också en för sin tid ovanligt modern konstuppfattning. Parlands verk upplevs fortfarande som fräscha och moderna av dagens läsare och har översatts till andra språk långt efter författarens levnadstid.

(Klassikerbiblioteket)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet