You are here

Parland, Henry

Laddning av bildfilen
Photograph information
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Titta på video

 
 
Namn
Parland, Henry
Alternativt namn
Parland, Henry George William
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Biografiska uppgifter
f. 29.7.1908 i Viborg, d. 10.11.1930 i Kaunas, Litauen

Henry Parland har gått till litteraturhistorien som modernistisk författare och litterärt underbarn. Han debuterade som lyriker vid slutet av 1920-talet men hans författarbana avbröts snart av hans tidiga död. Parland var influerad av moderna strömningar så som den ryska futurismen och dadaismen. Moderna fenomen, t.ex. samtidens film och annan populärkultur, motorfordon och storstadslivet har också en framträdande roll i hans verk. Stilmässigt är iakttagande ”nysaklig” skildring av verkligheten och en fragmenterad skildring av t.ex. personer, typiska för Parland. I produktionen, som till stor del är postumt utgiven, ingår förutom lyrik den förvånansvärt moderna romanen Sönder (1929-1930) samt essäer och kortprosa. Tidigt påverkad av den ryska formalismen som starkt betonade det specifikt litterära i skönlitteraturen, företrädde han också en för sin tid ovanligt modern konstuppfattning. Parlands verk upplevs fortfarande som fräscha och moderna av dagens läsare och har översatts till andra språk långt efter författarens levnadstid.

(Klassikerbiblioteket)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Enckell, Rabbe(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Diktonius, Elmer(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Grankulla
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Zilliacus, Emil(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Studieort eller -orter
  Viborg
 • Är samma som
  Alvik, Johan
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Björling, Gunnar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  diktare
 • Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder
  finlandssvensk modernism
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Lybeck, Mikael(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 • Dödsort
  Grankulla
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Parland, Ralf(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Födelseort
  Viborg
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Seppänen, Unto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Viborg
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1930-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Mörne, Arvid(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Grankulla
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Grankulla
 • Yrke
  diktare
 •