Högnäs, Tor

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

Ming
T-r H-s
T.Hs

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Signatur: Ming, T.Hs, T-r H-s
Född: Nedervetil 1922
Död: Helsingfors 1997

Journalist verksam som Vasabladets Helsingforsredaktör och korrespondent för Dagens Nyheter och norska Dagbladet. Dessförinnan bl.a. organisationssekreterare i SFP och verksamhetsledare inom Folkhälsan. Blev känd i samband med den s.k. Zavidovo-läckan i början av 1970-talet som han även behandlat i bokform. Publicerade också bl.a. en roman som byggde på författarens egna krigsminnen och en memoarbok. Bror till Sven-Olof Högnäs. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken 1993)
SFV-kalendern 1997 (Svenska folkskolans vänner, 1997)
Uppslagsverket Finland 2 (Schildts, 2004)
Vem och vad 96 (Schildts, 1996)
Wester, Holger: Vasabladet – en österbottnisk historia (Scriptum, 2007)