Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Högnäs, Tor

Laddning av bildfilen
Alternativt namn
Ming
T-r H-s
T.Hs
Födelseort
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Biografiska uppgifter
Signatur: Ming, T.Hs, T-r H-s
Född: Nedervetil 1922
Död: Helsingfors 1997

Journalist verksam som Vasabladets Helsingforsredaktör och korrespondent för Dagens Nyheter och norska Dagbladet. Dessförinnan bl.a. organisationssekreterare i SFP och verksamhetsledare inom Folkhälsan. Blev känd i samband med den s.k. Zavidovo-läckan i början av 1970-talet som han även behandlat i bokform. Publicerade också bl.a. en roman som byggde på författarens egna krigsminnen och en memoarbok. Bror till Sven-Olof Högnäs. /Källa: Svenskösterbottniska författare
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken 1993)
SFV-kalendern 1997 (Svenska folkskolans vänner, 1997)
Uppslagsverket Finland 2 (Schildts, 2004)
Vem och vad 96 (Schildts, 1996)
Wester, Holger: Vasabladet – en österbottnisk historia (Scriptum, 2007)