Kramsu, Kaarlo

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

-o.-u.

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Kaarlo Kramsu
f. 22.12. 1855 i Uleåborg
d. 28.8. 1895 i Kuopio

Kaarlo Kramsu var en begåvad men kortlivad poet som ideologiskt och formmässigt visade vägen framåt från den runebergskt inspirerade nationella romantiken mot 1880-talets realism. Under sin livstid hann han bara utge ett par diktsamlingar (som utkom under 1870-80-talen). Hans ofta rätt dystra lyrik kom att inspirera 1880-talets realister samt äldre arbetarpoeter. De mest kända, ofta citerade verken är några historiska ballader om klubbekriget, ”Ilkka”, ”Santavuoren tappelu” och ”Jaakkima Berends”. I dessa dikter gestaltas det envisa, trotsiga och slitstarka finska folket, en återkommande bild som bidragit till skapandet av en nationell finsk identitet. Samtidigt banar Kramsus dikter väg för en mera komplex människoskildring, samt söker form för ett samhälle som håller på att moderniseras och för tidens nya ideologiska synsätt.

http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2905/