Kivi, Aleksis

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kirjailija Aleksis Kivi. Piirros tehty E. A. Forsellin kadonneen piirroksen mukaan, 1873. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Stenvall, Alexis

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

samlingsverk

Typ

pjäser, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

pjäser

Typ

dikter

Typ

sagor

Typ

dikter

Titel

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

bilderböcker

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

pjäser

Titel

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

pjäser, samlingar
samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser, samlingar

Typ

pjäser, samlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

sagor

Titel

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

pjäser

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

pjäser

Titel

Typ

dikter

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

sagor

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

sagor

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Aleksis Kivi, eg. Alexis Stenvall
f. 10.10.1834 i Nurmijärvi
d. 31.12.1872 i Tusby

Aleksis Kivi är en klassisk författare i den finska litteraturen och har vid sidan av Mikael Agricola och Elias Lönnrot lyfts fram som skapare av den finska nationallitteraturen. Kivi förnyade det litterära uttrycket inom prosan och dramatiken, såväl som lyriken. Kivis dramer, t.ex. Kullervo och Nummisuutarit (sv. Sockenskomakarna) som båda utgavs 1864, fick stor uppskattning redan under Kivis egen tid. Romanen Seitsemän veljestä (sv. Sju bröder) från 1870 fick däremot ett förkrossande mottagande av kritikern August Ahlqvist. Kivi fick ändå återupprättelse en kort tid efter sin död. Sju bröder lästes länge som en utvecklingsroman och skildring av skogsfinnarnas utveckling till en bildad och försonlig nation. Senare tolkningar har däremot betonat att många olika röster kommer till tals i verket, samt att det bär spår av en mångfald litterära influenser.

(Klassikerbiblioteket)