Leinonen, Anne

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Terhi Sinikorpi

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

jobb:
förlagsredaktör och författare

studier:
studier i geografi vid Helsingfors universitet

litterära priser:
1. pris i WSOYs ungdomsbokstävling (med Eija Laitinen), 1999
Folkets Bildningsförbunds pris (med Eija Laitinen), 2000 Atorox-priset för novellen Valkeita lankoja, 2004
Portti-priset för novellen Valkeita lankoja, 2003

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 4. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2004.