Jiménez, Juan Ramón

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

aforismer, samlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet"

/Svenska akademiens nobelprismotivering