Hietamies, Laila

är samma som

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar: jordbrukare Aarne Johannes Hirvisaari och Saimi Kaarina Pusa

P.E. Svinhufvuds minnesfonds konstpris 1973,
Suuri suomalainen kirjakerhos pris 1985,
Statens litteraturpris 1988,
Karjala-priset 1988