Kari

är samma som

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

kåserier, samlingar

Typ

tecknade serier, album

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

vitsar och anekdoter

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag